Bine ați venit

Partide de vânătoare

Vanatoare

Vânătoarea este activitatea umană destinată uciderii sau capturării animalelor sălbatice aflate în deplină libertate, urmărindu-se dobândirea acestora în diferite scopuri.

Vânătoarea a apărut o dată cu începuturile evoluţiei omului. Mijloacele şi metodele de a ucide sau captura animalele sălbatice s-au perfecţionat permanent, pe măsura dezvoltării societăţii umane.

În cadrul preocupărilor existente la nivelul comunităţilor umane pe diferite trepte ale evoluţiei, vânătoarea s-a menţinut şi s-a manifestat sub diverse forme până în zilele noastre.

La data actuală conceptul de vânătoare include în afara acţiunilor propriu-zise de vânătoare o gamă largă de acţiuni de conservare a biodiversităţii şi de management al faunei sălbatice de interes vânătoresc, acţiuni de formare a specialiştilor în domeniu, studii de cercetare şi fundamentare ştiinţifică a soluţiilor manageriale, acţiuni de conştientizare şi de popularizare a rolului faunei sălbatice, studii sociologice, etc.